środa, 3 kwietnia 2013

Processing : gra w życie

Napisałem wizualizację gry w życie Conway'a w Processing.

Kod wygląda tak:
int ileKomorek=40;
int wysKomorki = 8;
int ileStartowych=300;
boolean[][] przed, po;

int ileSasiadow(int i, int j, int rozmiar)
{
 int ile=0;
 int[] xoff = {
  i-1, i, i+1
 };
 int[] yoff = {
  j-1, j, j+1
 };

 for (int ii=0; ii<3; ii++)
 {
  if (xoff[ii] < 0) xoff[ii]+=rozmiar;
  if (yoff[ii] < 0) yoff[ii]+=rozmiar;
  if (xoff[ii] >= rozmiar) xoff[ii]-=rozmiar;
  if (yoff[ii] >= rozmiar) yoff[ii]-=rozmiar;
 }

 for (int x=0; x<3; x++)
  for (int y=0; y<3; y++)
   if (x!=1 || y!=1)
    if (przed[xoff[x]][yoff[y]]) ile++;

 assert(ile>=0 && ile<=8);
 return ile;
}

void setup()
{
 size(ileKomorek*wysKomorki, ileKomorek*wysKomorki);
 background(255);
 przed = new boolean[ileKomorek][ileKomorek];
 po = new boolean[ileKomorek][ileKomorek];

 int i=0;
 while (i<ileStartowych)
 {
  if (!przed[int(random(0, ileKomorek))][int(random(0, ileKomorek))])
  {
   przed[int(random(0, ileKomorek))][int(random(0, ileKomorek))] = true;
   i++;
  }
 }
 fill(204, 102, 0);
 noStroke();
}

void draw()
{
 background(255);
 for (int i=0; i<ileKomorek; i++)
 {
  for (int j=0; j<ileKomorek; j++)
  {
   if (przed[i][j])
   {
    rect(i*wysKomorki, j*wysKomorki, wysKomorki, wysKomorki);
    po[i][j] = (ileSasiadow(i, j, ileKomorek) >=2 && ileSasiadow(i, j, ileKomorek) <= 3);
   }
   else if (ileSasiadow(i, j, ileKomorek) ==3) po[i][j] = true;
  }
 }

 for (int i=0; i<ileKomorek; i++)
  for (int j=0; j<ileKomorek; j++)
   przed[i][j]=po[i][j];
 delay(1000);
}
A teraz wyobraź sobie, że masz to samo napisać w C++ lub czymś jeszcze bardziej niskopoziomowym.
BTW: Przymierzam się do zrobienia implementacji w Haskell

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz